Rimokatolička crkva Svete Katarine u Sotu

Rimokatolička crkva Svete Katarine u Sotu se nalazi na teritoriji opštine Šid.


Crkva je podignuta 1747. godine u duhu baroka, i jedna je od starijih verskih objekata na teritoriji čitavog Srema. Posvećena je Svetoj Katarini, odnosno Svetoj Velikomučenici Ekaterini Aleksandrijskoj ranohrišćanskoj mučenici i svetiteljki s kraja III veka.

Unutrašnjost hrama je podeljena na pravougaoni brod, svetilište i sakristiju. Na zapadnoj strani građevine se nalazi dvospratni zvonik. U fasadnoj dekoraciji najreprezentativnija je zapadna fasada. Crkva je vremenom pretrpela veliki broj prepravki i dogradnji.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar