Rimokatolička crkva i stari župni dvor u Futogu

Rimokatolička crkva i stari župni dvor se nalaze u ulici Carice Milice br. 5 u Futogu, gradskom naselju u opštini Novi Sad.


Na mestu današneg hrama nalazili su se stara crkva i župni dvor koje je podigao građanin Futoga grof Hadik. Zdanje je porušeno, a u periodu od 1906. do 1908. godine podignut je hram posvećen Srcu Isusovom. Izgradnju je finansirala grofica Kotek, a projekat je načinio Ferenc Veninger. Predstavlja građevinu podignutu u pseudogotskom stilu, krstoobrazne osnove sa glavnom sedmougaonom i dvema bočim petougaonim apsidama. Postoje dva visoka zvonika. Unutrašnjost hrama krasi pet slika Jozefa Ferenca Falkonera, umetnika sa kraja XVIII i početka XIX veka.

Pored crkve se nalazi i župni dvor. Sagrađen je 1776. godine kao jednospratna četvorougaona građevina.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar