Rajac

Sa nadmorskom visinom od 849 m, Rajac se ubraja u relativno niske planine centralnog dela Srbije. Mnogi ga ne smatraju posebnom planinom jer ne poseduje sve elemente jedne planine, poput klisura, prevoja, već se ubraja kao jedan od vrhova planine Suvobor. Zbog prostranih šuma i livada dobio je naziv „raj na zemlji“ odnosno Rajac. Podneblje planine odlikuje blaga subalpska klima što pogoduje jačanju organizma i lečenju bolesti pluća i disajnih puteva.


Posebnu atraktivnost na planini predstavljaju površinski kraški oblici reljefa koji su jasno vidljivi na terenu poput vrtača i skrašćenih dolina. Javljaju se i uvale, čak 3 - Polog, Gukovice i Dobra voda, sa istoimenim izvorom. Jame i pećine, kao podzemni oblici kraškog reljefe javljaju se u istočnom i zapadnom delu planine. U zapadnom delu nalaze se 4 pećine - Velika i Mala pećina u Brezacima, Stepanovića pećina i Pećina na vrelu Ljiga, i 2 jame na Gučevu i na Umci. U istočnom delu pronađene su 3 pećine - Mala Bezdan, Iljkača, Đurina crkva i 3 jame - Velika Bezdan kod spomenika, jama na livadi i jama sa pločom.

Još jedna od karakteristika Rajca jesu prostrane šume bukve (Fagus), hrasta (Quercus), breze (Betula pendula), jasena (Fraxinus excelsior) u nižim i četinarske šume jele (Abies alba) i bora (Pinus) u višim predelima. Ovde raste i veliki broj lekovitog bilja. Lepotu pejzaža upotpunjuje i životinjski svet. Mogu se izdvojiti lovne vrste: fazan (Phasianus colchicus), srna (Capreolus capreolus), lisica (Vulpes vulpes), zec (Lepus), divlja svinja (Sus skrofa), grlica (Streptopelia turtur). Upravo to je doprinelo održavanju tradicionalne manifestacije pod nazivom "Kosidba na Rajcu", svake godine od 1965. godine prve nedelje nakon Petrovdana.

Istorija kaže da je upravo na ovoj planini vođena Kolubarska bitka novembra 1914. godine, a kasnije podignut "Spomenik 1300 kaplara" i Spomen česma podignuta palim vojnicima iz Prvog svetskog rata, kao i nekoliko spomenika posvećenih palim žrtvama u Drugom svetskom ratu. Zbog svih prirodnih i antropogenih vrednosti Rajac je 1963. godine proglašen za Predeo izuzetnih odlika površine 1200 ha. Najbliže gradsko naselje u podnožju planine je Ljig, odakle vode putevi prema Beogradu (90 km), Valjevu (50 km) i Gornjem Milanovcu (45 km).