Put vina Fruška Gora

Put vina Fruška Gora obuhvata istoimeno vinogorje  koje se pruža duža padina Fruške Gore, od Zemuna do Erdevika. Geografski položaj, klima, zemljište i blizina Dunava utiču da grožđe sazreva ranije i ima 2 - 3% šećera više u odnosu na druga vinogradarska područja. Samo strujanje vazduha s Dunava tokom zime utiče da se čokoti ne smrzavaju što je rezultat povoljnih ekspozicija prema severu, pa i jugu.


Prvu vinovu lozu na bregovima Fruške Gore zasadio je rimski car Probus 232. godine i tada je dozvolio da se kvalitetna vinova loza može gajiti i van teritorija današnje Italije. Kasnije sa dolaskom Slovena i njihovim potpunim naseljavanjem Balkanskog poluostrva nastavilo se sa njenim gajenjem. Sa prihvatanjem hrišćanstva kao zvanične religije vinogradarstvo dobija sve više na značaju. Međutim dolaskom Turaka na Balkansko poluostrvo nastupa zastoj u proizvodnji vina jer je njihova religija zabranjivala konzumaciju ovog pića. Sa dolaskom Austro-Ugarske u Vojvodini, vinogorja počinju da se oporavljaju. Centar vinarstva postaju Sremski Karlovci gde su vinogradari tokom 18. i 19. veka podigli oko 500 laguma – vinskih podruma. Danas je očuvano dvadesetak u kojima se i dalje proizvodi vino na oko 2.200 ha. Registrovano je više od 50 vinarija koje su tržišno orijentisane, ali pored njih skoro svako domaćinstvo ima svoje vinograde i proizvodi vino za sebe.

Fruško Gora je područje italijanskog rizlinga. Pored toga od autohtonih sorti gaji se i vranac, portugizer, župljanka, neoplanta, liza i petra. Od portugizera su se nekada pravila vina ausbruh i bermet. Ausbruh spada u dezertna vina koje se proizvodi po specijalnom postupku od grožđa koje je prešo u stanje suvarka ili ga je napala plemenita plesan Botrytis cinerea, bez dodatka šećera i alkohola. Bermet se proizvodi  dodavanjem 24 do 26 različitih vrsta biljaka i začina. Može da bude beli ili crveni. Postoji priča kako se služio na brodu „Titanik“. Osim što je zaštićen u Srbiji, ima i međunarodnu zaštitu.

Šta videti?

Petrovaradinska tvrđava

Ostaci rimskog utvrđenja Acuminicum

Grad Morović

Muzej naivne umetnosti „Ilijanum“

Manastir Rakovac

Manastir Beočin

Manastir Vrdnik

Manastir Krušedol

Manastir Jazak

Manastir Grgeteg

Manastir Šišatovac

Galerija slika „Sava Šumanović“

Špicerov dvorac

Ruski dvor

Dvor Bogoslovije

Gradsko jezgro Sremskih Karlovaca

Muzej šibica

Muzej pčelarstva

Lesni profil kod Starog Slankamena

Jezero Moharač

Jezero Ljukovo

Banja Vrdnik

Manifestacije:  Karlovačka berba grožđa (septembar)