Polje Leget

Polje Leget se nalazi kod sela Šašinci, na teritoriji opštine Sremska Mitrovica. Na ovom mestu sukobila se srpska Timočka divizija prvog poziva i austrougarska 29. divizija. Do sukoba je došlo 6. septembra 1914. godine, tokom Sremske ofanzive. U spomen na ovu bitku danas postoji znamenito mesto „Polje Leget“.


Na jesen 1914. godine Vrhovna komanda srpske vojske donela je odluku da se preduzmu operacije preko graničnih reka Save i Drine u Srem i Bosnu. U duhu te odluke Timočka divizija prvog poziva izvršila je prelaz preko Save u Srem. Zbog nedovoljnog pontonskog materijala deo vojnika prebačen je na drugu obalu čamcima. Tamo su se sudarili sa daleko nadmoćnijim neprijateljem, koji ih je primorao na povlačenje u Mačvu. Za vreme povlačenja pukao je pontonski most, a kako mnogi vojnici nisu znali da plivaju, došlo je do paničnog bežanja i ogromnih gubitaka. Tokom ovih događaja je ranjeno, zarobljeno ili se utopilo oko 6 500 srpskih i oko 2 000 austro-ugarskih vojnika.

Ovo mesto su prvo obeležili Austrijanci jednim drvenim krstom na postolju od kamena, sa tekstom na nemačkom i srpskom jeziku u spomen vojnicima oba naroda. Sokolsko društvo Sremske Mitrovice je 1923. godine podiglo osam metara visok spomenik u obliku piramide na postolju. Sagrađen je od opeke i kamena a ukrašen reljefima. Iako je jedno vreme ovaj prostor bio zapušten, 2014. godine u okviru obeležavanja stogodišnjice bitke on je obnovljen, a u Muzeju Srema otvorena je izložba pod nazivom „Bitka na Legetu“.

 

Vladimir Lukić

dipl. Istoričar