Park Čelarevskog dvorca

Jedan od najvrednijih predstavnika vrtne umetnosti 19. veka u Srbiji, park Čelarevskog dvorca nalazi se u naselju Čelarevo na teritoriji opštine Bačka Palanka. Izgrađen je u mešovitom stilu koji je dominirao u tom vremenu, kombinovanjem elemenata francuskog i engleskog stila. Iako se danas o njemu ne vodi mnogo računa, on predstavlja vredan spomenik vrtne arhitekture.


Istorija parka i samog naselja Čelarevo datira još od kraja 18. veka. Grof Marfi, plemić iz Bačke, otkupio je posed i 1797. godine počinje izgradnju kuće koja se nalazi na severnoj strani parka. Marfi je važio za okrutnog i surovog, pa je ubijen od strane seljaka koji su skovali zaveru protiv njega 1812. Novi period počinje 1819. kada imanje prelazi u ruke Josifa Polimbergera, industrijalca iz Beograda koji je imanje dao svom zetu Nikoli  Bezerediji. On je 1834. godine počeo izgradnju većeg dvorca projektovanog u klasičnom stilu sa naglašenom simetrijom. Tada je i uređen park koji je imao duplo veću površinu nego danas. Dvorac je kasnije pao u ruke Lazara Dunđerskog koji je 1894. izgradio pivaru na desnoj strani parka. Posle II svetskog rata zgrada dvorca pripala je Predsedništvu vlade SFNRJ i u njoj je često boravio Josif Broz Tito sa svojim saradnicima pa je park intezivno negovan. Od 1968.godine nalazi se u vlasništvu Vojvođanskog muzeja, kada je i zaštićen.

Park se prostire uz levu obalu Dunava, preko lesne terase i aluvijalne ravni. Njegova vrednost se ogleda u prisustvu vrednih primeraka dendroflore i vrstama koje su retke za naše podneblje. Prednji deo parka oivičen je  prilaznim stazama koje vode od kapije do ulaza u dvorac. Pored kapija postavljeni su ukrasni lavovi u ležećem položaju. U ovom prednjem delu mogu se naći stabla kavkaske jele, tise, dugoigličave jele, divljeg kestena, hrasta lužnjaka, graba, gledičije, javora, mleča, klena, lipe, bagrema, belog jasena, koprivića i gimnokladusa. Iza dvorca zastupljen je veći broj četinarskih vrsta. Stablo tulipovca je posebno interesantno jer se retko sreće kod nas.

Park je stavljen pod zaštitu 1968. godine rešenjem Skupštine opštine Bačka Palanka čime su zabranjeni svi radovi koji mogu da ga ugroze. Mada i pored toga, nije dovoljno negovan. Pojedini delovi su zarasli i slučajno uneta vegetacija ugrožava sađene vrste. Ograda kojom je ograđen je delom srušena, a kapije u lošem stanju. Pojedine staze su neprohodne a bazen u parternom delu ispunjen smećem. Neophodno je preduzimanje hitne mere intervencije kako bi se očuvale preostale vrednosti. Park se za sada nalazi pod zaštitom kao Spomenik prirode III kategorije pod nazivom “Park Čelarevskog dvorca” površine 7,33 ha.