Paljevine

Prirodno dobro “Paljevine” predstavlja jedino nalazište piramidalnog varijeteta jele (Abies alba var. pyramidalis Carr.) u Srbiji i na Balkanskom polustrvu. Zbog toga je 2011. godine  proglašeno za Specijalni rezervat prirode, kao prirodno dobro od izuzetnog značaja. Nalazi se na planini Javor, jugozapadna Srbija, na severnim padinama grebena Ogorijevac i zauzima površinu od 7, 77 ha.


Pripada teritoriji opštine Sjenica, ataru sela Kladnica i u potpunosti je u državnoj svojini.

Ovde su ustanovljena  dva režima zaštite, i to:

 -Režim zaštite II stepena površine 4,50 ha

- Režim zaštite III stepena  površine 3,27 ha.

Osnovna karakteristika varijeteta piramidalne jele je rast bočnih strana usmerenih na gore, pod oštrim uglom u odnosu na uzdužnu osu debla. Pored 7 primeraka ove vrste, ovde je zabeleženo i nekoliko retkih vrsta, što ukazuje na očuvanost samog prostora. Rezervat je uglavnom obrastao šumom bukve, jele i smrče, a kao još jedna retkost ističe se i to što je Rezervat prvo nalazište vrste Dryopteris remota u Republici Srbiji, što dodatno povećava njegov značaj.