Novosadska sinagoga

Novosadska sinagoga se nalazi u Jevrejskoj ulici, u centru Novog Sada.


Današnja sinagoga peti je po redu jevrejski verski objekat na teritoriji Novog Sada. Na mestu poslednjeg hrama (iz 1826.) podignuta je današnja  sinagoga u periodu od 1906. do 1909. godine. Građena je prema projektu mađarskog arhitekte Lipota Baumhorna kao mešavina nekoliko arhitektonskih stilova. Na glavnom ulazu se nalazi natpis - „Neka ova kuća bude dom molitava za sve narode“. U zgradama pored sinagoge bile su smeštene jevrejska osnovna škola i jevrejska opština.

Tokom Drugog svetskog rata, Nemci su je koristili kao neku vrsta pritvora za novosadske Jevreje koji su nakon toga odvođeni u logore. Trenutno nema namenu, ali se koristi za održavanje brojnih kulturnih manifestacija.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar