Narodni muzej u Vranju

Muzej u Vranju osnovan je 1960. godine. Nalazi se u zgradi Selamluka iz kompleksa Pašinih konaka, sagrađenoj 1765. godine.


Muzejski fond broji oko 30 000 eksponata. Podeljeni su u nekoliko zbirki: arheološka, etnološka, grafička, istorijsko-umetnička, likovna, numizmatička i primenjena umetnost. Stalanu postavku čine predmeti iz arheološke i etnološke zbirke. Arheološka izložba obuhvata vremenski period od neolita do srednjeg veka, i izložena je u holovima na prizemlju i na spratu. Etnološka izložba raspoređena je po sobama a na spratu se nalaze Spavaća soba s početka XX veka, Devojačka soba i Dnevni salon. Pod upravom muzeja od 1967. godine nalazi se i kuća pisca Bore Stankovića a od 1995. godine i Galerija Narodnog muzeja. 

 

Adresa: Pionirska 1, 17500 Vranje

Tel: 017/423 875

E-mail: [email protected]

http://www.muzejvranje.rs