Muzej „Prvi srpski ustanak“

Muzej „Prvi srpski ustanak“ otvoren je 2004. godine u selu Orašcu, na oko 7 km od grada Aranđelovca, mestu dogovora o podizanju Prvog srpskog ustanka. Muzej je osnovan zahvaljujući fondu „Prvi srpski ustanak“ a povodom obeležavanja 200 godina od izbijanja ustanka.


Postavka daje uvid u prilike u Srbiji pre izbijanja ustanka, sam zbor u Orašcu, ratna dejstava i organizaciju vojnih i civilnih vlasti, kulturne i prosvetne prilike i kraj ustanka. Povremene izložbe organizovali su Zavičajni muzej u Jagodini i Vojni muzej u Beograd. U okviru kompleksa u Orašcu nalazi se i crkva, spomen-škola, spomen-česma i spomenik Karađorđu.

 

Adresa: Venac slobode 14, Aranđelovac

Tel: 034/725 546, 6709 507

E-mail: [email protected]