Mustafa

Područje Mustafa nalazi se na prostoru severnog dela Kučajskih planina, u istočnom delu Srbije. Površina zaštićenog područja iznosi 79,64 ha i zahvata teritoriju opštine Majdanpek.


Spada u zaštićeno područje I kategorije od nacionalnom i međunarodnog značaja. Osnovni cilj proglašenja za prirodno dobro  je očuvanje šumske zajednice mezijske bukve i hrasta kitnjaka na silikatnoj podlozi. Pojedine vrste stabla dostižu starost preko 200 godina. Prostor Kučajskih planina poznat je po nekoliko manastira: Manasija, Ravanica i Sisojevac.