Munika u selu Seništa

Stablo bora munike koje raste u selu Seništa predstavlja pravu prirodnu vrednost zlatiborskog okruga. Zbog svojih dimenzija i starosti nalazi se na spisku zaštićenih prirodnih dobara Srbije kao Spomenik prirode botaničkog karaktera - II kategorije. Predstavnik je vrste koja je nekad bila široko rasprostranjena u ovim krajevima.


Stablo raste na privatnom imanju porodice Selaković, u opštini Nova Varoš. Visine je 22 m sa prečnikom krune od 17 m. Star je oko 3 veka, ali i pored toga, dobrog zdravstvenog stanja i plodonosi. Deblo se račva na 4 m visine u 2 noseća stuba, a krošnja je puna zelene mase. Postoje tragovi sečenih grana, ali to ne utiče na njegovo zdravstveno stanje. Stablo je prvi put zaštićeno 1971. godine odlukom Skupštine opštine Nova Varoš. Tada je imalo visinu od 19 m i od tada zaštita nije skidana sa njega.

Munika (Pinus heldreichii Christ) je vrsta koja se očuvala još jedino na prostoru južne Italije. Raste veoma sporo, uglavnom na strmim i kamenitim terenima. Kod nas prvi ju je otkrio Josif Pančić 1871. godine, a tek 1884. dao određenije podatke o njoj u dodatku flori Kneževine Srbije. Njen areal je smanjen pod uticajem čoveka jer su drvo koristili za izgradnju bačija i sl., dobijanje smole i drugo.

Na obroncima Zlatibora su zabeležena svega nekoliko stabla munike te bi trebalo ponovo pošumiti ovo područje jer pored autohtonosti ima i veliki naučni i kulturni značaj, čime ispunjava uslove zaštite. Zaštitna površina obuhvata 2,16 ari i srazmerna je krojekciji krošnje munike.