Manastir Svetih Kirika i Julite

Manastir Svetih Kirika i Julite (ili manastir Sveti Ćirik) nalazi se u blizini sela Smilovci u opštini Dimitrovgrad. Smešten je na padinama planine Vidična na 1.004 m nadmorske visine i jedan je od manastira na najvišoj nadmorskoj visini u Srbiji.


Najverovatnije je sagrađen na temeljima srednjevekovnog hrama iz X ili XI veka. Staro zdanje je bilo u ruševinama sve do 1839. godine, kada je današnji hram podigao protomajstor Nikola iz sela Boljev Dol. Crkva je građena od običnog tesanog kamena i pokrivena kamenim pločama. Predstavlja jednobrodnu baziliku sa oltarskom apsidom i pevnicama, i osmostranim kubetom. Hram je dobio ikonostas koji je delo Jovana Nikolova. Godine 1839. podignut je i veliki manastirski konak tzv. mitropolija.

U manastir 1925. godine dolazi 40 ruskih monahinja iz Besarabije i tada je formiran prvi ženski manastir u ovoj eparhiji. Manastir je napušten nakon Drugog svetskog rata. Tek su početkom XXI veka otpočeli radovi na njegovoj obnovi da bi konačno bio renoviran 2006. godine.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar