Manastir Sveta Trojica (Petrovac na Mlavi)

Manastir Sveta Trojica nalazi se nadomak sela Ždrela, u opštini Petrovac na Mlavi


GALERIJA

Manastir Sveta Trojica (Petrovac na Mlavi)

Prema narodnom predanju manastir je podigao kralj Milutin krajem XIII ili početkom XIV veka. Prvobitno je bio posvećen Sv. Petru i Pavlu. Srušili su ga Tatari oko 1718. godine. Nakon toga je obnovljen, ali je ponovo stradao 1790. godine u sukobima turske i austrijske vojske.

Inicijativa za obnovu potekla je od Sime Stevanovića pedesetih godina XX veka. Na temeljima starog hrama 2001. godine nikla je nova građevina. Sagrađena je u vizantijskom stilu kao jednobrodnа grаđevinа sа jednim kubetom.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar