Manastir Sveta Trojica (Petrovac na Mlavi)

Manastir Sveta Trojica nalazi se nadomak sela Ždrela, u opštini Petrovac na Mlavi


Prema narodnom predanju manastir je podigao kralj Milutin krajem XIII ili početkom XIV veka. Prvobitno je bio posvećen Sv. Petru i Pavlu. Srušili su ga Tatari oko 1718. godine. Nakon toga je obnovljen, ali je ponovo stradao 1790. godine u sukobima turske i austrijske vojske.

Inicijativa za obnovu potekla je od Sime Stevanovića pedesetih godina XX veka. Na temeljima starog hrama 2001. godine nikla je nova građevina. Sagrađena je u vizantijskom stilu kao jednobrodnа grаđevinа sа jednim kubetom.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar