Manastir Lipar

Manastir Lipar se nalazi u selu Donja Sabanta na teritoriji opštine Kragujevac. Manastirska crkva je posvećena Svetom velikomučeniku Georgiju.


GALERIJA

Manastir Lipar

Na mestu današnjeg manastira prema narodnom predanju nalazio se manastir koji su Osmanlije porušili u XVI veku. O njemu nemamo nikakvih podataka. Sadašnji hram podignut je 1936. godine. Crkva je građena u duhu moravske škole. Ima pravougaonu osnovu sa polukružnim konhama i oltarskom apsidom. Zasvedena je poluobličastim svodom. Pored crkve se nalaze konak, zvonik i česma. Obnovljen je 1997. godine, a status manastira (pre toga bila je filijalna crkva) je vraćen 2003. godine.

U ovom manastiru boravio je pesnik Đura Jakšić i u njemu napisao čuvenu pesmu „Na Liparu“.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar