Manastir Dubrava

Manastir Dubrava se nalazi na planini Zlatibor. Manastirske crkve su posvećene Svetom Vasiliju Ostroškom i Svetom Pantelejmonu.


Zapušteni srednjevekovni manastir je krajem XX veka pronašao otac Danilo monah sa Hilandara. Ne postoje podaci o ktitoru i vremenu gradnje manastira. Prilikom arheoloških iskopavanja pored temelja manastira pronađeno je i 260 mletačkih zlatnika. Nekadašnja crkva bila je jednobrodna građevina, sa polukružnom oltarskom apsidom, i nešto kasnije dozidanom pripratom. Najveći deo obnove, urađene početkom XXI veka, finansirali su Goran i Ana Stojanović iz Vranja.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar