Manastir Denkovac

Manastir Denkovac se nalazi kod mesta Velike Pčelice na teritoriji opštine Kragujevac. Posvećen je Uspenju Presvete Bogorodice. Prema jednom narodnom predanju sagrađen je u vreme kralja Dragutina Nemanjića (krajem XIII ili početkom XIV vek), a prema drugom predstavlja zadužbinu (zajedno sa još dva manastira) sestara Dene, Sare i Rale. Prvi put se pominje u turskom popisu iz 1530. godine i to pod imenom Sverin.


GALERIJA

Manastir Denkovac

Nekoliko puta je stradao u turskim odmazdama, a pretpostavlja se da je tokom XVII veka opusteo. Obnovljen je tek u XIX veku. Tadašnji manastir je imao pravougaonu osnovu sa tri traveja, a čitav kompleks je bio ograđen zidom. Ponovo strada tokom Prvog svetskog rata. Sredinom prošlog veka otpočinje izgradnja današnjeg manastira. Crkva je sagrađena u moravskom stilu i ima osnovu trikonhosa. Ikone na crkvenom ikonostasu su izrađene 1986. godine. Pored hrama podignut je i manastirski konak.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar