Luka Beočin

Adresa: Lafarge beočinska fabrika cementa d.o.o., Trg BFC 1, 21300 Beočin

Tel: 021/874 100

Fax: 021/870 559

E-mail: [email protected]


Luka Beočin nalazi se na 1268. km desne obale Dunava. Agencija za upravljanje lukama je sredinom oktobra 2015. godine privrednom društvu “Lafarge BFC” izdala Rešenje i Uverenje o upisu u registar lučkih i pristanišnih operatera. Iste godine kompanija je započela u Beočinu izgradnju silosa sa rečnom lukom kapaciteta 30.000 kubika sa kompletnom opremom koja podrazumeva prijem, skladištenje, pretovar i sušenje zrnastih poljoprivrednih kultura (pšenica, soja, ječam, suncokret, uljana repica itd).