Beočin

Opština Beočin smeštena je na samoj obali Dunava, na severnom delu padina Fruške gore. Iako opština Beočin teritorijalno pripada Sremu, Beočin administrativno pripada Južno - Bačkom okrugu i nalazi se u centralnom delu Vojvodine. Beočin predstavlja administrativni centar opštine.


Naselje na današnjoj teritoriji Beočina pominje se u XVIII veku. Godine 1869. nastaje fabrika cementa, a početkom XX veka i naselje za radnike. Posle Drugog svetskog rata usledio je razvoj Beočina.

Za Beočin su značajni neposredna blizina Dunava i Nacionalnog parka Fruška gora. Veliki potencijal opštine Beočin predstavljaju šume i šumsko zemljište. Manastir Beočin sa crkvom posvećenom Vaznesenju Hristovom, u turskim popisima prvi put se javlja 1566 - 1567. godine, i Manastir Rakovac koji je izvesno postojao u XVI veku i manastirskom crkvom koja je po nekim podacima podignuta 1563. godine, dva su jedina manastira od 17 fruškogorskih koji se nalaze na teritoriji beočinske opštine a koja su locirana na severnom delu Fruške gore.