Kanjon reke Zamne sa prerastom - prirodnim mostom na ovoj reci pod nazivom "Prerast "

Reka Zamna, pritoka Dunava, u svojoj dolini smestila je tunelsku pećinu poznatu pod nazivom Prerast, u istočnoj Srbiji, nedaleko od naselja Plavna koje pripada opštini Negotin, u Timočkoj Krajini. Pećina se javlja u vidu tunela i njome protiče reka Zamna.


Pećina je nastala kraškom erozijom, hemijskom erozijom kojom nastaju oblici reljefa delovanjem vode u sedimentnim stenama, najčešće u krečnjacima i dolomitima. Međutim, hemijska erozija nije jedina koja je učestvovala u oblikovanju reljefa. Druga erozija koja se ovde javila jeste mehanička erozija kojom je rečni tok oblikovao stene. Takođe, došlo je i do poniranja, odnosno „propadanja“ rečne vode kroz krečnjake u kojima je taj proces moguć s obzirom da oni predstavljaju vrstu sedimentnih stena, a ovaj tip stena nije vododrživ. Stara rečna dolina Zamne nalazi se iznad pećine, a objašnjenje zašto je ona  iznad pećine može se pronaći upravo u poniranju; voda je ponirala te je nekadašnja dolina koja se nalazi iznad ostala suva.

Vremenom je i tavanica postajala sve tanja i došlo je do njenog oburvavanja. Ovim procesom nastale su dve velike vigledi. Vigled predstavlja otvor u pećini, odnosno vrstu jame u njenom svodu kroz koju dopire svetlost u unutrašnjost. U slučaju pomenute pećine, dve velike vigledi obezbeđuju prodor dnevne svetlosti gotovo celom njenom dužinom. Reka Zamna sada teče kroz pećinski kanal čija dužina iznosi 155 m, a na čijem se ulaznom i izlaznom delu nalaze kameni lukovi.

Kanjon reke Zamne sa prerastom – prirodnim mostom na ovoj reci pod nazivom „Prerast“ zaštićen je kao spomenik prirode, ali potrebno je naglasiti da tunelska pećina nazvana „Prerast“ još uvek ne predstavlja prerast (prirodni most) u pravom smislu te reči jer proces evolucije pećine u prerast još uvek nije završen; ali bez obzira na tu činjenicu, proces je započet te je ona na putu da postane prerast i zbog toga ima veliki naučni značaj i opravdano je stavljena pod zaštitu kao Spomenik prirode.