Kamaraš

Prirodno dobro Kamaraš se nalazi u severnoj Bačkoj, na teritoriji Subotičko-horgoške peščare, lesne terase i aluvijalne ravni reke Tise. Kompleks vlažnih staništa se pruža od državne granice sa Mađarskom do aluvijalnog područja Tise, istočno od naselja Horgoš. Autoput E-75 i međunarodna pruga Subotica - Segedin prelaze preko severnog dela prirodnog dobra. Kamaraš je udaljen od Subotice 30 km, a od Beograda 194 km.


Prirodno dobro se sastoji od pet prostornih celina:

1. lesna dolina privremenog vodotoka Foljo od državne granice do aluvijalne ravni Tise;

2. park-šuma Kamaraš i istoimeno veštačko jezero

3. zapadni obod brega Rek

4. fosilni meandar Tise u kojoj se danas nalazi Kudeljsko jezero

5. slatina „Siget“ u obliku ostrva unutar aluvijalne ravni.

Upravo ova raznolikost i očuvanost prirodnih staništa čine park prirode Kamaraš tako specifičnim i značajnim. Ostaci prirodne vegetacije pripadaju najugroženijim tipovima vegetacije panonskog regiona. Prisutnost određenih flornih elemenata u biljnom pokrivaču ukazuje na vrednost prirodnih staništa a istovremeno indicira i njihov karakter. Tako ovde imamo prisustvo određenih panonskih endema: kozja brada (Centaurea sadleriana), vranjemila (Limonium gmelini subsp. Hungaricum) i divlji karanfil (Dianthus pontederae). Od prirodnih retkosti i ugroženih vrsta zabeleženi su mnogocvetni pucavac (Silene multiflora) i kozja brada (Centaurea sadleriana). Na prostoru parka prirode zabeleženo je preko sto vrsta ptica, 33 vrste insekata i 17 vrsta sisara, a sve to zahvaljujući prisustvu različitih tipova staništa.

Pored svojih prirodnih bogatstava, okolina Palićkog jezera poznata je i po brojnim arheološkim nalazištima, gde su pronađeni tragovi naselja iz najstarijih perioda ljudske istorije.