Jezero Tikvara

Jedno od najpoznatijih jezera Bačke je jezero Tikvara. Ime je dobilo po barci u kojoj se čuva živa riba, namenjena prodaji. Nalazi se na teritoriji opštine Bačka Palanka. Pri srednjem vodostaju površina jezera je oko 250.000 m², a dubina 5 m.


S obzirom da se nalazi u blizini Dunava, povezano je sa njim dubokim kanalom. U toku leta, tokom niskih vodostaja na jezeru se pojavljuje nisko ostrvo.

Jezero i okolni prostor  zaštićeni su zakonom kao Park prirode "Tikvara", površine 508 ha, radi očuvanja kompleksa autohtonih barsko-močvarnih i šumskih ekosistema koji predstavljaju utočište retkim vrstama biljaka i životinja. Biljni svet parka prirode "Tikvara" predstavlja ostatke prirodnih ritskih šuma i ritova Podunavlja koji su usled antropogenog uticaja svedeni na uske pojaseve uz reku. Osnovno obeležje flori daje prisustvo crnog gloga (Crataegus nigra), koji je subendemit Podunavlja i prati tok reke. Značajno je i prisustvo vodenih biljnih vrsta – žutog i belog lokvanja (Numphar luteum i Nymphaea alba), koje su zaštićene kao retkosti. Područje Tikvare karakteriše specifična, raznovrsna i očuvana fauna. Tu je pre svega raznovsna ornitofauna koju čini oko 150 vrsta ptica, predstavnici sisara: vodena voluharica (Arvicola terrestris), poljska voluharica (Microtus arvalis), puh lešnikar (Muscardinus avellanarius), lisica (Vulpes vulpes), vidra (Lutra lutra) i mnoge druge, i oko 20 vrsta riba u okviru familija: štuke (Esocidae), bjelice (Cyprinidae), somovi (Siluridae), grgeči (Percidae), peševi (Cottidae) i mekušice (Gadiidae).

U okolini Parka prirode nalaze se zanimljivi kulturno-istorijski objekti, kao što su tri crkve u Bačkoj Palanci (Srpska pravoslavna crkva, Rimokatolička crkva i Slovačka evangelistička crkva), zatim „Muzej grada“ u Bačkoj Palanci i dvorac Dunđerski u Čelarevu.