Ivanjica

Banja Ivanjica se nalazi živopisnoj dolini reke Moravice, na nadmorskoj visini od 468 m. Okružena je visovima planine Golije i Javora, te taj specifičan položaj planinskih venaca utiče na klimu i ne sprečava prodor tropskih vazdušnih masa sa Sredozemnog mora. Sa severa dopiru hladni vetrovi iz Sibira i srednje i severoistočne Evrope, te se tako viši predeli ovog područja odlikuju subplaninskom klimom, sa oštrim, dugim i snežnim zimama i kratkim svežim letima, dok se niži delovi odlikuju prelaznom umereno-kontinentalnom klimom.


U okolini Ivanjice javlja se nekoliko mineralnih izvora na lokalitetima: Prilike, Bukovica, Cerova, kao i na samoj obali reke Moravice. Izvori su malog protoka sa temperaturom vode od 12° do 16°C. Prema najnovijim ispitivanjima ova mineralna voda se odlikuje veoma visokim sadržajem HCO (1920 mg/lit), CO2(1720 mg/lit), Ca (110 mg/lit) i Na (596 mg/lit). Takođe, zbog prisustva radona (37 Bq/lit), urana (0,0007 mg/lit) i radijuma (0,67 Bq/lit) može se uvrstiti u radioaktivne vode.

Zbog obilja šuma, zelenila, čistog vazduha, odsustva magle, pa i bogatog biljnog i životinjskog sveta, ovo područje je izrazito povoljno za lečenje i rehabilitaciju malokrvnosti, plućnih oboljenja, alergija i neuroloških oboljenja. Nakon dugogodišnjih ispitivanja uticaja podneblja na zdravlje ljudi, 25. januara  2000. godine doneta je uredba Vlade Republike Srbije o proglašenju Ivanjice za prvu vazdušnu banju u našoj zemlji.

Medicinske indikacije:

1. Povrede i oboljenja lokomotornog sistema

- politraume

- prelomi i povrede kičme i kičmenih pršljenova

- traumatska ošteženja kičmene moždine

- urođene  ili stečene mane i nedostaci na koštano-zglobnom sistemu

- sportske povrede

2. Reumatska oboljenja

- zapaljenski reumatizam

- stanja posle ugradnje endoproteza kuka,kolena,ramena

- stanje posle operacije discushernije

- posle osteosinteza različitih lokacija

3. Bolesti respiratornog sistema 

- HOBS (hronični bronhitis  i emfizem)

- bronhijalna astma

- cistična  fibroza bronhijeekstazije

- abnormalnost  grudnog  koša  i  neuromuskulatorni  poremećaji

- nakon  hirurškog  zahvata  zbog  plućnog  karcinoma

4. Onkološka rehabilitacija dece

- sve vrste tumora malignih i benignih.

Lečenje se obavlja u Zavodu za specijalizovanu rehabilitaciju "Ivanjica" koja je smeštena u neposrednoj blizini grada, u oazi mira. Medicinski deo ustanove sastoji se iz 4 odeljenja: Pulmološki blok, Blok fizikalne medicine i rehabilitacije, Internističko-hematološki blok, Najsavremenija laboratorija. Medicinske usluge koje se primenjuju su: elektroterapija, fototerapija, radna terapija, kineziterapija, termoterapija, hidroterapija, ultrazvučna terapija itd.

Do Ivanjice vode dva magistralna puta, jedan iz pravca Čačka preko Guče i drugi iz pravca Požege preko Arilja. Od Beograda je udaljena 220 km. Okolina Ivanjice poznata je po velikom broju prirodnih u kulturno-istorijskih vrednosti, poput Golije (UNESCO- rezervat biosfere), Hadži Prodanova pećina, manastir Kovilje (13. vek), crkva sv. Arhangela u Prilikama, Kameni i Rimski most.