Humska čuka

Arheološko nalazište Humska čuka nalazi se kod sela Hum, na oko 10 km severozapadno od grada Niša. Tridesetih godina XX veka počela su aktivna iskopavanja da bi 1979. godine Humska čuka proglašena za kulturno dobro od velikog značaja.


Nalazište je smešteno na strmom i nepristupačnom uzvišenju, pa je kao takvo kontrolisalo čitavu Nišku kotlinu. Deo je eneolitskog perioda i kulturnog kompleska Bubanj-Salkuca-Krivodol, odnosno Bubanjsko-humske grupe prelaznog perioda iz kamenog u metalno doba, iz druge polovine III milenijuma pre nove ere. Prilikom iskopavanja pronađenu su, pored ostalog: pehari sa dve drške, zdele sa obodom povijenim na unutra, plitki tanjiri i amfore, kao i brojni predmeti crnouglačane keramike.

 

Vladimir Lukić
dipl. istoričar