Hrast lužnjak u šumi Kurjačica

Zaštićeno stablo hrasta lužnjaka nalazi se u šumi „Kurjačica“ dva kilometra od Apatina. Ovo stablo je neobičnog habitusa, jer je deblo u odnosu na krunu veoma kratko.


Kruna se formira već na 1,80 m od zemlje, sa radijalnim skoro horizontanim granama, naročito izduženim u pravcu juga. Zaštićeni hrast je jedini stari hrast u srednje dobnoj (oko 45 godina) hrastovoj kulturi, koji po starosti predstavlja istorijski objekat šumarstva. Stablo je visoko 28 m, prečnik krune je 22 m a starost mu se procenjuje na oko 190 godina.