Hrast Cara Lazara

Spomenik prirode „Hrast Cara Lazara“ se nalazi u selu Dankoviće na teritoriji opštine Kuršumlija. Raste na padini umerene strmine, a svojom veličinom i izgledom se ističe od svih ostalih. Legenda kaže da je Car Lazar prolazeći sa vojskom odmorio i „danio“ pod krošnjom ovog stabla, te odatle i naziv sela Dankoviće.


Visina stabla je 13 m, a starost se procenjuje na oko 350 godina. Kora je debela, izbrazdana pukotinama, a jedna veća šupljina nastala je usled lomljenja grane. S obzirom da je stablo zapis, polomljene grane stoje pored njega i meštani ih ne koriste. Uz to nalazi se na privatnoj parceli te je vlasnik postavljen za upravljača spomenika prirode. Površina zaštićenog prostora je 16,66 ha.

Na njemu je urezan krst i svake godine na Veliki Spasovdan (40 dana posle Uskrsa) oko njega se okupljaju meštani sela.