Granica neposredne okoline Sobrašica u Lužnicama

Sobrašice ili trpezar predstavljaju značajne objekte narodnog graditeljstva. Nalaze se u selu Lužnice u opštini Kragujevac u dvorištu crkve.


Tokom održavanja crkvenih praznika služili su za okupljanje ljudi, međutim posle Drugog svetskog rata gube svoju funkciju. Danas ih u ovom selu ima 27, mogu da budu jednodelne ili višedelne, spojene zajedničkim krovom. Građene su od tesanih greda temeljača koje su se postavljale na veće kamenove na uglovima i slojevima, dok je krov prekriven ćeramidom. Takođe, u njima su ugrađene klupe i stolovi.