Franjevački samostan u Baču

Franjevački samostan se nalazi u centru naselja Bač, sedištu istoimene opštine u Južnobačkom okrugu.


Prvobitne temelje podigli su pripadnici viteško-vojnog reda Templara (Red siromašnih vitezova Hrista i Solomonovog hrama) u XII veku u tokom epohe Prvog krstaškog rata. Zdanje početkom XIV veka dolazi u vlasništvo katoličkog reda franjevaca, ali je sa dolaskom Osmanlija u ove krajeve pretvoreno u džamiju. Tokom čestih ratova Osmanskog carstva i Habzburške monarhije samostan je često rušen ali takođe u više narvrata obnavljan.

Današnji izgled samostan je dobio u periodu od 1734. do 1768. godine. Velika obnova urađena je zahvaljujući doprinosima vernika Bačke župe, a naročito upravniku župe Sonta, fra Augustinu Stopiću. Kompleks danas čini samostanski sklop, kvadratnog oblika, sa unutrašnjim dvorištem i crkva Uznesenja Marije. Od velike vrednosti su brojni stari predmeti, ali i bogata biblioteka sa knjigama još iz XV veka.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar