Dvorac grofa Karasa

Dvorac grofa Karasa nalazi se u Horgošu, Severnobanatskom okrugu, udaljenom oko 15 km od gradskog naselja Kanjiže.


Izgrađen je 1795. godine po planu nepoznatog arhitekte iz Beča, u stilu provincijskog baroka. Gradnja je preduzeta za potrebe naslednika grofa Antala Mikloša Karasa, osnivača mesta Horgoš. Dvorac ima prizemnu osnovu u obliku ćiriličnog slova „Г“ ili latiničnog slova „L“. Krajnji deo predstavlja glavnu zgradu dok je dvorišni deo kasnije dograđen. Ispred reprezentativnog kraćeg dela nalazi se trem i ograda od kovanog gvožđa. Glavna fasada ima centralni rizalit asimetrično postavljen na dužini glavne fasade, naglašen prilaznim stepenicama i plitkom terasom, dok je u visini krovišta naglašen baroknom atikom i mansardnim krovištem. Nakon 1945. godine u dvorcu se nalazila škola ali danas nema nikakvu namenu. Nije otvoren za posetioce.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar