Crkva Uzvišenja Svetog križa

Rimokatolička crkva Uzvišenja Svetog križa se nalazi u ulici Koste Nađ br. 21, u Petrovaradinu, gradskom naselju Novog Sada.


Crkvu su sagradili pripadnici monaškog reda jezuita (isusovaca) u XVIII veku, i njome upravljali sve do 1777. godine. Te godine izdvojena je iz jurisdikcije crkve Svetog Juraja, osnivanjem dve nove župe – Uzvišenja Svetog križa i Svetog Roka. Novo zdanje podignuto je 1812. godine i danas se nalazi u delu Petrovaradina nazvanom Stari Majur. Ispred crkve su 1925. godine postavljena dva kipa Svetog Jeronima, a u dvorištu je postavljen kip Svetog Ivana Nepomuka.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar