Cerjanska pećina

Pećina se nalazi u blizini Niša, na oko 15 km udaljenosti u sastavu sela Cerje. Prvi put je istraživana 1976. godine, ali međutim još uvek nije uređena za turistčke posete. Spada u jednu od dužih pećina sa 6.025 metara kanala koji su do sada otkriveni. Celom svojom dužinom bogata je pećinskim nakitom različitog oblika, veličine i boja. 


Posebna vrsta nakita ovde pronađena su heliktiti, koji se protive zemljinoj teži  i pružaju u svim pravcima.

Ulaz u pećinu leži na 515 m nadmorske visine i predstavlja ponor reke Prvalije. U toku leta, korito ove reke je suvo, ali u ulaznom delu se formiraju mala jezerca. Smatra se da pećina ima mnogo veću dužinu koju tek treba istražiti. Zavod za zaštitu spomenika prirode pećinu je 1998. godine proglasio za Spomenik prirode. Cerjanska pećina je odmorište i sklonište manjih grupa slepih miševa. Ovde je evidentirano prisustvo malog, velikog i južnog potkovičara, dugoprsti večernjak, mali mišouhi večernjak, dugokrili ljiljak i još neke vrste.