Brđanka – divlja kruška

Stablo divlje kruške koje raste na teritoriji grada Kragujevca predstavlja vredan primerak svoje vrste impozantnih dimenzija i velike starosti. Raste na privatnom imanju u naselju Beloševac u Brđanskoj ulici br.127. Takođe, predstavlja „sveto drvo“ – zapis jer je na njemu urezan krst – simbol hrišćanstva.


Visina stabla je oko 19 m, a starost procenjena (po predanju) na oko 250 godina. I pored starosti stablo je veoma zdravo i vitalno. Deblo se račva u nekoliko stubova, a oni dalje u grane što daje široku granatu krošnju. Još uvek plodonosi, a od plodova vlasnik parcele na kojoj raste pravi rakiju.

Divlja kruška (Pyrus pyraster) je vrsta koja se često sreće kod nas. Ima širok areal rasprostranjena, a njeni plodovi sadrže dosta joda u sebi pa se koriste i u ishrani. Kako bi se zaštitilo, stablo je stavljeno pod zaštitu koja obuhvata površinu od 1,67 ari kao Spomenik prirode botaničkog karaktera „Brđanka – divlja kruška“.