Bački Petrovac

Opština Bački Petrovac je smeštena na prostoru južne Bačke u AP Vojvodini. Leži na levoj obali reke Dunav na 1.284 km toka i kanalu hidrosistema Dunav – Tisa – Dunav. Spada u jednu on najmanjih opština u Srbiji po površini – 158 km². Pripada Južnobačkom upravnom  i čine je četiri naselja: Bački Petrovac, Maglić, Gložan i Kulpin, u kojima živi oko 15.000 stanovnika.


Istorija ove oblasti počela je od davnina, sa dolaskom Kelta i Avara. Česti nemiri među plemenima uticali su da se stanovništvo nije dugo zadržavalo u jednom mestu. Prva slovenska plemena nastanila su se u 7. veku, nakon kojih dolaze Mađari, a kasnije i Turci. Turci su uništili brojna naselja, posebno nakon Mohačke bitke 1526. godine. Ime Petrovac pominje se još u 12. veku, a sa dolaskom Slovaka početkom 18. veka upotrebljava se Petrovec. Nakon II svetskog rata dobija današnje ime. Nakon što su Turci napustili ove oblasti, formirana je vojna granica čije se sedište nalazilo u Futogu. Na ovom feudalnom gazdinstvu osnovana je 1745. godine prva slovačka opština na teritoriji Jugoslavije - Petrovec.

Bački Petrovac je jedina opština u Srbiji gde veći deo stanovništva čine Slovaci. Očuvana tradicija, običaji, nošnja, baština i gastronomija čine je jedinstvenim i privlačnim za turiste. Često se u šali kaže da doći u Petrovac a ne probati petrovački kulen znači kao da nikad nisi bio tu. Svojim kulturnim nasleđem opština se ponosi:

U opštini se nalazi i najveći akva park u Srbiji – Petroland koji koristi geotermalnu vodu za kupanje, dok  je pravi biser zavičajna kuća iz 1799. godine jedna od retkih poluzemunica, prekrivena trskom kao prikaz narodne arhitekture iz vremena naseljavanja Slovaka. Mnogobrojne manifestacije koje se održavaju u opštini vezane su za Slovake i njihove običaje: Slovačke narodne svečanosti, Predsvečanosni dani u Kulpinu, Folklorni festival „Tancuj, tancuj“, Vidovdanske svečanosti, Svadba nekad i sad.

Do opštine se stiže relativno lako obzirom da je dobro povezana putevima sa susednim opštinama. Najbliži veći grad je Novi Sad udaljen 25 km, dok je glavni grad Srbije Beograd udaljen 105 km. Regionalni put Bačka Palanka – Novi Sad prolazi kroz opštinu i vodi ka državnoj granici sa Hrvatskom. Iz Sombora do Novog Sada takođe vodi regionalni put, a u blizini je i autoput E-75. Obzirom da je reka Dunav plovna, najbliže pristanište je Luka Novi Sad udaljeno 26 km. Beogradski aerodrom Nikola Tesla udaljen je 105 km.