Poljoprivredni muzej u Kulpinu

Muzejski kompleks u Kulpinu čine dva dvorca, pomoćni objekti, park, stara škola, srpska pravoslavna crkva, parohijalni dom, slovačka evangelističa crkva i rodna kuća patrijarha Georgija Brankovića.


Poljoprivredni muzej osnovan je 1993. godine a smešten je u dvorcu Đoke Dunđerskog, građenog za plemićku porodicu Stratimirović. Ova ustanova se bavi sakupljanjem, muzeološkom obradom, čuvanjem, zaštitom i izlaganjem materijala vezanog za agrarnu prošlost. Priređuju se i stalne tematske izložbe: Tradicionalna proizvodnja pšenice, Konoplja i prerada kudeljnog vlakna, Hmelj i pivarstvo Vojvodine, Istorija Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, Razvoj plugova itd. Takođe, u kompleksu održavaju se i razne kulturne i stručne manifestacije.

 

Adresa: Trg oslobođenja 7, 21472 Kulpin

Tel: 021/786 266, 786 032