Arhiv Vojvodine

Arhiv Vojvodine se nalazi u Novom Sadu, najvećem i glavnom gradu Autonomne pokrajine Vojvodine. Nadležan je za sve organe i organizacije Pokrajine.


Počeo je sa radom 1926. godine kao državna arhiva u Novom Sadu, a za prvog arhivara je postavljen dr Dimitrije Kirilović. Ova institucija je nekoliko puta menjala naziv, a današnji naziv Arhiv Vojvodine dobija 1970. godine. Veliki problem predstavljao je prostor za smeštaj građe, koji je rešen osamdesetih godina XX veka. Za potrebe Arhiva adaptirana je zgrada bivšeg Okružnog zatvora (podignuta 1901) i svečano otvorena 1989. godine.

Arhiv Vojvodine je nadležan za 727 stvaralaca i imalaca arhivske građe i materijala na teritoriji Pokrajine. Od 1957. godine obavlja stručni nadzor nad radom registratura. U depou se nalazi oko 8 000 dužnih metara arhivske građe raspoređene u 528 fondova i zbirki. Građa je pretežno na latinskom, nemačkom, mađarskom, crkvenoslovenskom, slavenosrpskom i srpskom jeziku, nastala u periodu od 1565. do 2009. godine. Najstariji dokument je povelja cara Maksimilijana II izdata 6. januara 1565. godine. U okviru Arhiv se nalazi biblioteka sa 10 000 monografskih i 6 000 serijskih publikacija. Jedan deo građe stradao je za vreme fašističkih vlasti tokom Drugog svetskog rata na teritoriji Vojvodine.

 

Adresa: Dunavska 35, 21000 Novi Sad

Tel: 021/4891 800

E-mail: [email protected]

http://www.arhivvojvodine.org.rs

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar