Arheološko nalazište Drenje na Rudnik planini

Lokalitet Drenje nalazi se na teritoriji opštine Gornji Milanovac, na planini Rudnik, oko 10 km od Gornjeg Milanovca. Čitava oblast poznata je najviše po živoj rudarskoj delatnosti još od doba rimske vlasti. 


Od sredine XIII veka u Srbiji je obnovljeno rudarstvo, koje je bilo prekinuto dolaskom Slovena na Balkan. Zasluga za to pripada nemačkim rudarima Sasima, koje je u zemlju doveo kralj Uroš I. U rudničkom kraju postojala su velika nalazišta srebra i olova, a kovao se novac i odvijala trgovina. Tu su svoje naseobine imali Srbi, Dubrovčani, Kotorani, Grci, Mlečani, Sasi i Ugri, a nalazio se i letnji dvor despota Đurđa Brankovića. Rudnik je bio najznačajniji kraj ovog dela Srbije i za vreme Turaka.

Najnovijim arheološkim istraživanjima na lokalitetu Drenje pronađeni su ostaci srednjovekovne naseobine, ostaci najmanje tri crkve, kao i više od stotinu skeleta u grobovima, najverovatnije iz XIV i XV veka. Zahvaljujući ovim nalazima ponovo se razmatra pretpostavka da je na lokalitetu Drenje bio srednjovekovni grad.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar