Lanište

Arheološki lokalitet Lanište se nalazi u selu Korlaće, na desnoj obali reke Ibar, na teritoriji opštine Raška. Na njemu se nalazi nekropola nastala u periodu od II do IV veka.


Na lokalitetu su pronađeni ukopi sa spaljenim ostacima pokojnika i inhuminiranim pokojnicima, što je bilo karakteristično za starosedelačko stanovništvo u Ulpijani (kod Prištine), Dokleji (kod Podgorice), Maloj Kopašnici (kod Leskovca) i Domaviji (kod Srebrenice). Kod pokojnika su pronađeni predmeti iz II veka, a naročito su zanimljivi luksuzni komadi nakita i pojasnih kopči koji svedoče o ekonomskom napretku ovog kraja usled razvoja rudarstva.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar