Alibunar

Opština Alibunar zauzima jugoistočni deo Vojvodine. Nalazi se u južnom i jugoistočnom delu Banata. Prostor čine značajni prirodni elementi kao što su: Alibunarsko - Vršačka ravan, Ilandžanski rit, severozapadni deo Deliblatske peščare i deonica kanala Dunav - Tisa - Dunav. Središte opštine je grad Alibunar.


Alibunar potiče još iz turskog perioda. Na tom mestu je bio takozvani „Alijin bunar“, po kome je i dobio ime. Posle povlačenja Turaka, Alibunar je srpsko naselje od 1717. godine.

Crkve

Srpska pravoslavna crkva u Alibunaru posvećena je Blagovestima a podignuta je 1796. godine.

Rumunska pravoslavna crkva u Alibunaru sagrađena je 1896. godine.

Rimokatolička crkva nalazi se u centru naselja, sagrađena je 1913. godine.

Od značaja je Srpska pravoslavna crkva Sv. Nikole u Ilandži. Hram je sagrađen za vreme mađarske bune 1848. godine.

Manifestacije

Od manifestacija u opštini treba navesti „Prvomajski uranak“, koji se održava prvog maja na izletištu „Devojački bunar“, „Sabor pčelara“ održava se takođe na izletištu „Devojački bunar“, poslednjeg vikenda juna u trajanju od dva dana, „Zlatna udica“ je takmičenje sportskih ribolovaca, „Konjički maraton izdržljivosti“ je turistička manifestacija koja se održava prvog vikenda septembra na „Devojačkom bunaru“ i traje jedan dan, „Hajka na banatsku lisicu“ je novijeg datuma. Održava se u drugoj polovini januara.