Aleksandrovačko jezero

Na samo 7 - 8 km jugozapadno od Vranja nalazi se Aleksandrovačko jezero. Nastalo je 1963. godine za potrebe poljoprivrednog giganta „Poljoprodukt“.


Površina ovog jezera iznosi oko 10 ha, ima oblik elipse sa dubinom oko 500 m. Nadmorska visina je 400 m.

Ovo jezero doživelo je ekološku katastrofu zbog nepravilnog upravljanja, tako da je izgubilo veliki deo ribljeg sveta. Duže vreme ovim jezerom niko nije upravljao i vremenom su se povećavale količine vodenog rastvora i mulja. Velike napore ka ponovnoj revitalizaciji ovog jezera učinila je opština Vranje.

Od 2010. godine na obale Aleksandrovačkog jezera vraćaju se ribolovci. U ovom jezeru od ribljih vrsta mogu se naći šaran, amur, tolstolobik, štuka, crvenperke, som, bodorke i bandara.