3.1.2. Istočko vinogorje - Istok

Istočko vinogorje se prostire na južnim padinama planine Mokra Gora prema Metohijskoj ravnici, od mesta Crkolez na istoku, do mesta Radovac na zapadu, odnosno do reke Beli Drim i obuhvata delove katastarskih opština:


Velika Jablanica, Mala Jablanica, Kaličane, Studenica, Vrelo, Ljubožda, Crnče, Istok, Sinaje, Mojstir, Sušica, Žakovo, Ukča, Crkolez, Suvo Grlo, Radavac, Malo Dubovo, Osojane, Kašica, Šaljinovica, Rudice, Berkovo,  Orno Brdo, Ljubovo, Prigoda, Lugovo, Muževine, Dragoljevac, Dubrava, Belo Polje, Krnjina, Begov Lukavac, Kovrage, Verić, Tomance, Suvi Lukavac, Tučep, Banjica, Banja, Crni Lug, Dobruša, Prekale, Đurakovac, Žač, Starodvorane i Trbuhovac.