1.9.2. Vrtogoško vinogorje - Vrtogoš

Vrtogoško vinogorje se nalazi u centralnom delu Vranjskog rejona, sa obe strane u odnosu na reku Južnu Moravu i ima dva dela, zapadni i istočni.


Ovi delovi vinogorja obuhvataju sledeće katastarske opštine:

Zapadni deo, delovi katastarskih opština Moštanica, Mazarać, Struganica, Klašnjice, Bresnica, Ranutovac, Mečkovac, Suvi Dol, Vranje grad, Vranje II, Katun, Soderce, Ribince, Donji Neradovac, Dubnica, Milivojce, Beli Breg, Pavlovac, Gornji Vrtogoš, Davidovac, Karadnik, Srpska Kuća, Rakovac, Lopardince, Bujanovac, Veliki Trnovac, Turija, Bunuševce, Gornji Neradovac, Stropsko i Donji Vrtogoš.

Istočni deo, delovi katastarskih opština Korbevac, Bujkovac, Vranjska Banja, Kumarevo, Toplac, Ćukovac, Dulan, Tibužde, Zlatokop, Donje Trebešinje, Preobraženje, Donja Otulja, Rataje II, Aleksandrovac, Donje Žapsko, Gornje Žapsko, Milanovo, Buljesovce, Buštranje, Krševica, Klinovac, Trejak, Kuštica, Spančevac, Brnjare, Malo Buštranje, Klenike i Petka.

Spada u najveće vinogorje Vranjskog rejona. Najviše se gaje vinske sorte, uglavnom crvena vina. Najpoznatije vino ovog područja je Savnjon blan i Kabarne savinjon.