Zgrada Okružnog načelstva

Zgrada Okružnog načelstva u Kruševcu nalazi se u ulici Pana Đukića br. 1. Građena je od 1898. do 1904. godine, u duhu akademskog ekleticizma sa klasicicističkim elementima, po projektu arhitekte Nikole Nestorovića. 


GALERIJA

Zgrada Okružnog načelstva

Radove na kraju završava Oto Goldner 1904. godine. U unutrašnjosti ističu se mozaici Mladena Srbinovića postavljeni u Svečanoj sali, sa tematikom lokalne i srpske srednjevekovne istorije. Nakon Drugog svetskog rata bila je sedište Okružnog i sreskih odbora, od 1963. godine Opštine i sudova, a danas je ostala zgrada Skupštine grada Kruševca.