Zgrada Muzeja 4. juli

Zgrada nekadašnjeg Muzeja „4. juli“ nalazi se u Beogradu, u Bulevaru kneza Aleksandra Karađorđevića br. 10/a. Ovo zdanje bilo je privatna kuća Vladislava Ribnikara, novinara i učesnika narodnooslobodilačke borbe, sagrađena 1934. godine. 


Nakon bombardovanja Beograda i izbijanja Drugog svetskog rata u Jugoslaviji, kuća postaje utočište brojnim uglednim članovima komunističkog pokreta, Ive Lole Ribara, Edvarda Kardelja, Vladimira Dedijera pa i samog Josipa Broza Tita. U njoj je 4. jula 1941. godine nakon sastanka Politbiroa CK KPJ doneta odluka o podizanju ustanka i formiranja narodnooslobodilačkog pokreta. Tokom okupacije Beograda konfiskovali su je Nemci, da bi je nakon oslobođenja Vladimir Ribnikar poklonio KPJ koja 1. maja 1950. godine formira  Muzej „4. juli“. Objekat je obeležen spomen pločom a ispred muzeja se nalazi rad vajara Vojina Bakića, spomenik „Poziv na ustanak“. Muzej je zatvoren 2000. godine, a tri godine kasnije kuća je vraćena porodici Ribnikar.