Zgrada Ministarstva pravde

Zgrada Ministarstva pravde nalazi se u Beogradu, na Terazijama br. 41. Podignuta je 1883. godine kao javna administrativna zgrada za potrebe Ministarstva pravde, prema projektu arhitekte Svetozara Ivačkovića. 


Zgrada ima podrum, prizemlje, prvi sprat i naknadno dozidano dvorišno krilo. Fasada je oblikovana u akademskom duhu s primenom neorenesansnih elemenata, što je čini sličnim fasadama italijanskih renesansnih palata. Jedna je od retkih sačuvanih zgrada ministarstava iz XIX veka, pa svedoči o razvoju državne uprave i pretvaranju Terazija u administrativni centar prestonice.