Stari hrast u Godačici

Stari hrast u Godačici predstavlja vrstu hrasta sladuna i nalazi se u selu Godačici koje teritorijalno pripada opštini Kraljevo. Preciznija lokacija hrasta jeste mesto koje se zove „Lautinka mesto“ i prostor na kojem on raste nalazi se u privatnom vlasništvu familije Miletić. Sladun je na nadmorskoj visini od 284 m, a površina koju on zauzima rasprostirujući svoju krošnju, čiji prečnik je 24.50 m, iznosi 5.88 ari i to je površina koja je stavljena pod zaštitu proglašavanjem starog hrasta značajnim prirodnim dobrom.


Stari hrast s razlogom nosi taj epitet u svom nazivu. Procenjena starost stabla je oko 400 godina. Osim starosti, pomenuti hrast može se „pohvaliti“ i svojim karakteristikama koje se tiču veličine; prečnik njegovog debla iznosi 2.09 m, izmeren je na visini od 1.30 m od zemlje, a ukupna visina stabla je 27 m. Kada su vršeni premeri 2002. godine, zabeležen je i podatak o obimu debla, takođe izmeren na visini od 1.30 m, koji iznosi 6.43 m.

Njegova krošnja je odličnog zdravlja, očuvanog; izuzetno je razvijena i njena projekcija poslužila je za određivanje granica zaštićenog prirodnog dobra. Prva grana na ovom spomeniku prirode javlja se na visini od 1.90 m od tla.

Stablo kome se ističe i dekorativnost kao jedna od osnovnih odlika, pod zaštitu stavljeno je 2003. godine, godinu dana nakon što je izvršen premer i nakon što su zabeležene njegove karakteristike. Na listi zaštićenih prirodnih dobara nalazi se pod nazivom „Stari hrast u Godačici“ i ubraja se u treću kategoriju, kategoriju u koju se uvrstavaju značajna prirodna dobra.

Na prostoru na kome se nalazi stari hrast, hrast iz vrste sladuna, nekada su se rasprostirale čitave hrastove šume. Danas pomenutih šuma više nema. Glavni krivac za to je čovek. Ljudi su došli na ideju da bi pomenuti prostor bio pogodan za pretvaranje u poljoprivredno zemljište; uspeli su u njenoj realizaciji, šume su iskrčene, ali stari hrast je uspeo da opstane.