Stablo hrasta lužnjaka Vraneši

Stablo hrasta lužnjaka koje se nalazi na teritoriji opštine Vrnjačka Banja zaštićeno je zakonom zbog svojih izuzetnih biološko-ekoloških karakteristika. Raste na zemljištu koje je okruženo livadama i njivama u ataru sela Vraneši, ko pome je i dobilo ime. Stablo leži na međi dve njive koje su u privatnom vlasništvu dveju porodice iz ovog kraja.


Njegova visina je oko 28 m, a starost procenjena na 300 godina. Dobrog je zdravstvenog stanja, ima široku, nisko spuštenu krošnju, a na deblu je primećeno nekoliko otvora nastalih od hrastove strižibube. Kao reprezent nekadašnjih lužnjakovo-jasenovih šuma, stablo je zaštićeno kao Spomenik prirode III kategorije površine 9,62 ari. Za stanovnike sela, hrast predstavlja kultno mesto oko koga se meštani svake godine okupljaju na Svete Trojice 11. juna i tada na deblu uklesuju krst i kite oko njega venčiće od cveća.

Po svojim biološkim karakteristikama lužnjak predstavlja veoma rašireno evropsko listopadno drvo koje može da dostigne visinu i do 50 m. Obično raste u ravnicama i dubokom vlažnom zemljištu. Nekada su ove šume zauzimale mnogo veće površine u dolinama Zapadne, Velike i Južne Morave i njihovih pritoka, ali je krčenjem šuma čovek sebi stvorio obradive površine i time ih uništio.