Spomenik Dragutinu Gavriloviću i ratnicima palim u odbrani Beograda

Napad na Srbiju 1915. godine počeo je 6. oktobra. Srbija se branila sa oko 300 000 vojnika koji su bili raspoređeni na oko 1000 km fronta. Sektor Beograda predstavljao je najvažniju tačku neprijateljskog udara jer je osvajanje srpske prestonice imalo politički i propagandni značaj. Glavni grad branile su trupe Odbrane Beograda, dok se Vrhovna komanda nalazila u Kragujevcu. Razvila se žestoka bitka za Beograd a na grad je ispaljeno oko 30 000 granata. Odbrana grada bila je poverena bataljonu vojske pod komandom majora Dragutina Gavrilovića. Neprijatelj je osvajanje prestonice platio velikim gubicima.


Major Dragutin Gavrilović ostao je upamćen po svom čuvenom govoru, neposredno pred juriš u kom je i sam teško ranjen: Junaci! Tačno u 15 časova neprijatelja treba razbiti vašim silnim jurišom, razneti vašim bombama i bajonetima. Obraz Beograda, naše prestonice, ima da bude svetao. Vojnici! Junaci! Vrhovna komanda izbrisala je naš puk iz brojnog stanja. Naš puk je žrtvovan za čast Beograda i Otadžbine. Vi nemate, dakle, da se brinete za živote vaše, oni više ne postoje. Zato napred, u slavu! Za kralja i Otadžbinu! Živeo kralj, živeo Beograd!. Dragutin Gavrilović je vojnu karijeru završio sa činom pukovnika. Nosilac je Karađorđeve zvezde, francuskog ratnog krsta i mnogih drugih odlikovanja.

Na inicijativu Društva za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije do 1918. godine braniocima Beograda je postavljena ploča sa istorijskim podacima, i podignut spomenik na Dunavskom keju.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar