Sejh Mustafino turbe

Jedan od najstarijih sakralnih objekata iz osmanskog perioda u Beogradu, jeste ovaj mauzolej podignut 1783. godine, o čemu svedoči i ploča koja se nalazi iznad ulaza. 


GALERIJA

Sejh Mustafino turbe

Tada je bio u sastavu tekije, bogomolje u kojoj se derviši okupljaju i vrše verske obrede, moćnog derviškog reda Kadiri. U njemu je sahranjen šejh Mustafa Bagdađanin sa još dva derviša, Orsanli Mehmed-babom i Hatenđeli šef Hadži Ome-babom. Sagrađen je od kamena, unutrašnjost je ukrašena zapisima iz Kurana, dok se na sredini prostorije nalazi pokriven sarkofag koji obeležava grob. Sejh Mustafino turbe zaštićeno je kao spomenik kulture nakon Drugog svetskog rata a 2013. godine u potpunosti je restauirano.  

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar