Prokop

Opšti rezervat prirode "Prokop" predstavlja zaštićeno prirodno dobro od izuzetnog značaja smešteno na planini Veliki Jastrebac. Rezervat pripada opštini Kruševac i zahvata površinu od 5,91 ha, u državnoj svojini. Prostire se u visinskom pojasu od 580 - 650 m, pravca jugozapad - severozapad u dolini Lomničke reke.


Rezervat se stavlja pod zaštitu da bi se očuvala izvorna šumska zajednica breze (Betula verrucosae) starosti do 70 godina, mešovita šumska zajednica breze i planinske bukve (Betuletum verrucosae fagetosum), šumska zajednica planinske bukve i breze (Betulo-Fagetum moesiacae montanum), kao i šumska zajednica planinske bukve (Fagetum moesiacae montanum) i da bi se očuvala staništa prirodnih retkosti, naročito: riđi šumski mrav, mišar, šumska sova, kratkokljuni pužić, šareni daždevnjak, jež, veverica. Pojedina stabla dostižu visinu preko 20 m. Prizemna flora nije mnogo razvijena. Javlja se: mahovina, malina, ivica, bršljan, oštrica, vijuk, majčina dušica, divlja jagoda, leska, bujad, kopitnjak.

Prvi put je stavljen pod zaštitu 1958. godine koja traje i dan danas jer je istraživanjima utvrđeno da je proces progresivne sukcesije od pionirske vegetacije ka prirodnoj napredovao.

U neposrednoj blizini nalazi se izletište i vikend naselje. Preko rezervata prostire se i lovište “Veliki Jastrebac”, a grad Kruševac obiluje kulturno-istorijskim spomenicima.