Manastir Kamenac

Manastir Kamenac se nalazi u podnožju Gledićkih planina u selu Čestina, u opštini Knić. Posvećen je Rođenju Presvete Bogorodice.


GALERIJA

Manastir Kamenac

Ne postoje istorijski izvori koji potvrđuju godinu gradnje i ime ktitora manastira Kamenac, ali se nastanak manastira vezuje za despota Stefana Lazarevića, a kao vreme izgradnje pominje se period od kraja XIV i početak XV veka. Prvi put se pominje u turskim izvorima iz 1528. godine. Zaslugom igumana Teofana, duhovnika Simeona i porodice Kosirović crkva je obnovljena 1547. godine, o čemu svedoči natpis iznad ulaznog portala u naos. Druga velika obnova urađena je 1700. godine zahvaljujući kaluđeru Joanikiju, a tom prilikom crkva je ograđena zidom. Tokom XIX i XX veka intenzivno je rađeno na uređenju manastira.

Crkva je zidana od lomljenog kamena. Ima sažeti oblik trikonhosa sa vitkom kupolom iznad centralnog prostora naosa, a zasvedena je poluobličastim svodom. Na zapadnom delu je naknadno dozidana priprata. Godine 1870. crkva je živopisana. Iste godine je postavljen i drveni dvospratni ikonostas, rad Dimitrija Posnikovića.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar